AAN logoAAN, het Anti Abuse Netwerk

AAN maakt werk van digitale weerbaarheid!


Nieuws

favorite

Valentijnsdag 2020

AAN is opgericht op Valentijnsdag 14 februari 2020. Op deze dag kwamen 20 partijen samen die allemaal een rol of belang hebben bij het bestrijden van online abuse in de breedste zin van het woord.

group

Een gezamenlijke aanpak

Samen zijn we sterk, maar dubbel werk heeft geen zin. AAN verschaft inzicht in wie wat doet bij de bestrijding van internet abuse. AAN werkt aan een stelsel van afspraken tussen deze partijen met als doel een zo schoon en veilig mogelijk internet.

done_all

Einde aan internet abuse

Abuse informatie afleveren en onder de aandacht brengen van die partijen die er iets aan kunnen doen is de bewezen effective manier om abuse en dus de kwetsbaarheid van ons internet te verlagen.

Ons manifest

Het Anti-Abuse Netwerk – Maakt werk van digitale weerbaarheid!

Wij zijn ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen die actief zijn betrokken bij het digitale fundament van de Nederlandse economie. Wij werken aan een veilige en betrouwbare online infrastructuur voor alle Nederlanders en we zijn trots op de Nederlandse netwerken van het internet. Ook in tijden van crisis zoals tijdens de COVID-19-pandemie zien we hoe stabiel onze digitale infrastructuur is.
Toch zijn we er nog niet in Nederland. Risico’s voor de digitale weerbaarheid kunnen niet alleen met preventieve maatregelen worden weggenomen. Het gericht informeren van organisaties en consumenten over wat er bij hen mis is, is essentieel om de weerbaarheid verder te verbeteren. Denk aan: informatie over misbruik van online faciliteiten, over online criminaliteit of kwetsbaarheden ...

Lees meer...