Politie

Zowel Team High Tech Crime als het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting zijn vertegenwoordigd.

Website: https://www.politie.nl/themas/cybercrime.html

Politie heeft ons manifest ondertekend.