ECP Platform voor de Informatiesamenleving

ECP Platform voor de Informatiesamenleving heeft ons manifest ondertekend.