Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Website: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ons manifest ondertekend.