Het gericht informeren van organisaties en consumenten over wat er bij hen mis is, is essentieel om de weerbaarheid verder te verbeteren. Daarom richt AAN zich het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, non-profitsector en de wetenschap door het beter organiseren van de informatiedeling over abuse. Daarbij werd als knelpunt aangegeven dat abuse informatie als persoonsgegeven kan worden opgevat. Eén van de vraagstukken bij het verwerken en delen van abuse informatie is dus hoe dit zich verhoudt tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarom hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag wat de mogelijkheden zijn om in het particuliere domein abuse informatie te ontvangen, te veredelen en te delen op basis van gerechtvaardigd belang. Dit onderzoek is uitgevoerd middels een Legitimate Interest Assessment (LIA).

De voornaamste conclusie is dat voor zover de abuse informatie kwalificeert als persoonsgegevens (wat meestal niet het geval is), de informatie kan worden verwerkt op grond van artikel 6(1)(f) AVG (gerechtvaardigd belang). Een voorwaarde hiervoor is dat deze informatie wordt uitgesplitst naar de partij die de abuse kan verhelpen en dat deze zich netjes aan de basisvoorwaarden van de AVG houdt.

Voor alle conclusies, scope en beoordeelde processen kunt u het hele rapport hier vinden.

Heeft u feedback, mail ons via feedback@abuse.nl.