De leden van het Anti Abuse Netwerk (AAN) presenteren vandaag de december 2020 versie van Metrokaart Abuse gerelateerde informatie, inclusief een uitgebreide lijst met knelpunten in dit netwerk. Het doel van AAN is het Nederlands internet veilig maken door informatie over systemen met onveilige configuraties, kwetsbaarheden en/of daadwerkelijk misbruikte systemen zo snel en direct mogelijk te bezorgen bij die partijen die er ook wat aan kunnen doen.

Deze metrokaart is complex. De digitale weerbaarheid zou gebaat zijn bij een eenvoudiger stelsel. Minder versnippering en een centraal aanspraakpunt zouden daarbij helpen. Momenteel is er geen enkele partij die effectief in staat is alle ontvangers te bereiken, waardoor melders een duidelijk “loket” missen waar zij informatie kwijt kunnen. Binnen de huidige wet en regelgeving lijkt het niet waarschijnlijk dat een overheidspartij op korte termijn deze rol kan spelen.

Metrokaart 12-2020

Het volledige rapport vind u hier.

Heeft u feedback, mail ons via feedback@abuse.nl.