AAN, het Anti Abuse Netwerk, verwelkomt vandaag 4 nieuwe leden in het netwerk.

Met deze leden uit versterken we onze verbinding met de breedband sector en de overheid, verdiepen we onze kennis van de privacy wetgeving en versterken we onze kennis van online fraude.

De nieuwe deelnemers zijn:

Alle vier de deelnemers hebben ons manifest ondertekent en zich daarmee achter de doelstellingen van het netwerk geschaard. Deze vier partijen verstevigen de basis van AAN, waarbij inmiddels 27 organisaties zijn aangesloten.