AAN, het Anti Abuse Netwerk, publiceert een taxonomie van ‘technisch Abuse’

Als je elkaar probeert te begrijpen, kun je geen spraakverwarring gebruiken. Helaas is het zo dat in het werkveld van abuse bestrijding voldoende ruimte is voor spraakverwarring. Wat is het verschil tussen een advisory en een vulnerability notification?

Middels deze taxonomie proberen we deze begrippen helder te schetsen en zo deze spraakverwarring te verminderen.

De taxonomie is hier te vinden.