Anti-Abuse Netwerk officieel van start met manifest “Maak werk van digitale weerbaarheid!”

15 juli 2020 – Het Anti-Abuse Netwerk, dat bestaat uit een samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen, is vandaag officieel van start gegaan en lanceert het manifest “Maak werk van digitale weerbaarheid!” De initiatiefnemers, die vanuit hun maatschappelijke positie intensief betrokken zijn bij het digitale fundament van de Nederlandse economie, gaan zorgen voor een snellere informatiedeling in relatie tot abuse om zo de Nederlandse digitale weerbaarheid te versterken.

Het Anti-Abuse Netwerk is een samenwerkingsverband tussen internetproviders, brancheorganisaties, IT-dienstverleners, datacenters, belangenorganisaties en de overheid. De personen en organisaties achter het Anti-Abuse Netwerk werken dagelijks aan een veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur voor alle Nederlanders. Ze zijn trots op de netwerken die voor iedereen het internet toegankelijk maakt.

Risico’s digitale weerbaarheid

Ondanks dat we in Nederland beschikken over een uitstekende internetinfrastructuur en vrijwel iedereen toegang heeft tot digitale diensten en informatie, zijn er nog wat obstakels te overwinnen.

Het is niet mogelijk om de risico’s die samenhangen met digitale weerbaarheid met alleen preventieve maatregelen weg te nemen. Om de weerbaarheid te versterken, is het noodzakelijk om organisaties en consumenten gericht te informeren over zaken die (mogelijk) niet goed zijn. Het kan hierbij gaan om misbruik van online faciliteiten, de activiteiten van cybercriminelen of de aanwezigheid van kwetsbaarheden. Organisaties die deze onveilige situaties kunnen oplossen, hebben vaak niet de juiste en meest recente informatie tot hun beschikking. Onvolledige en te late informatievoorziening zijn vaak de reden waarom aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden niet goed worden afgeslagen en opgelost.

Door het slimmer delen van informatie tussen organisaties kan het Anti-Abuse Netwerk de gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen alle bedreigingen en aanvallen in het digitale domein. Om dat te bereiken zullen bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap de samenwerking verder moeten verbeteren. Vanuit deze gedachte hebben de initiatiefnemers van het Anti-Abuse Netwerk de handen ineen geslagen en besloten samen te werken om zo de digitale weerbaarheid in onze samenleving te verbeteren door abuse (misbruik) effectiever te bestrijden.

Drie werkgroepen

Binnen het Anti-Abuse Netwerk zijn de gezamenlijke activiteiten verdeeld in drie werkgroepen. De eerste groep bepaalt schematisch welke informatie in welke volgorde bij welke partijen moet bereiken. De tweede groep stelt vast welke entiteiten een bijdrage kunnen leveren en welke knelpunten overwonnen moeten worden om een veiliger internet te realiseren. Vanuit de waarde die we hechten aan transparantie zal de derde werkgroep zich richten op duidelijke communicatie over het Anti-Abuse Netwerk.

Het Anti-Abuse Netwerk is een breed samenwerkingsverband tussen internetgerelateerde organisaties en maakt inzichtelijk wie wat doet bij de bestrijding van internetmisbruik. Het doel is om te komen tot een stelsel van afspraken tussen deze partijen met als resultaat een zo schoon en veilig mogelijk internet. Met het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen zijn we als Nederland beter in staat om ons te wapenen tegen huidige en toekomstige bedreigingen in het digitale domein.

Aangesloten organisaties

De initiatiefnemers van het manifest “Maak werk van digitale weerbaarheid!” werken elke dag hard om een veilige online wereld voor iedereen mogelijk te maken. Het Anti-Abuse Netwerk staat open voor personen en organisaties die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de online veiligheid. Inmiddels hebben meer dan twintig organisaties zich bij Anti-Abuse Netwerk aangesloten en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar nog verder zal toenemen.

Initiatiefnemers zijn A2B Internet, Abuse Information Exchange, Atom86, Connect2Trust, Cyberveilig Nederland, Deloitte, Digital Trust Center (DTC), DIVD - Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, ECP Platform voor de InformatieSamenleving, Expertisebureau Online Kindermisbruik, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NLdigital, Politie, Schuberg Philis, Stichting AbuseIO, Stichting DHPA (Dutch Hosting Provider Association), , Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), TU Delft, Vereniging ISPConnect, Vereniging van Registrars