Op Valentijnsdag 14 februari 2020 kwamen verschillende partijen uit de internetsector samen om te kijken of er een basis is voor een gezamenlijke aanpak van abuse op het internet. Dit resulteerde in het Anti Abuse Netwerk (AAN). AAN verschaft inzicht in wie wat doet bij de bestrijding van internet abuse. AAN werkt aan een stelsel van afspraken tussen deze partijen. Met als doel: een zo schoon en veilig mogelijk internet.